zondag 16 november 2014

Wat is gebeurd:

Vanaf juni is het bestuur van de stichting bezig met het voorbereiden van de activiteiten in 2015.
Activiteiten zijn:
  1. Project Kom in Beweging
  2. Verwendag voor kinderen met een beperking in Regio Drechtsteden
  3. Golfdag op 16 juni in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse ambassade
  4. Inzameling computers voor bomen bij scholen in Zuid Afrika
  5. Evenement op 2 t/m 4 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht

1. PROJECT KOM IN BEWEGING

Met dit project wilt de stichting kinderen met een beperking in beweging laten komen. Dit i.s.m. Stichting Reikende Hand, voetbalvereniging Papendrecht en Daniƫlle Matena van Aanzet Werving en Selectie
In september heeft in de kantine van voetbalvereniging Papendrecht een collectebus gestaan tbv dit project. De opbrengst hiervan is € 239,17.


Bakkerij Stoepie van de Papendrechtse Markt heeft al toezegging gedaan om de broodjes op deze dag te sponsoren en Cookers Papendrecht heeft toegezegd om het beleg hiervoor te sponsoren. De dag zal in de maand mei worden georganiseerd en wordt gehouden op de velden van voetbalvereniging Papendrecht. Bij voorbaat dank hiervoor.

2. Verwendag voor kinderen met een beperking

Op 7 november jl. heeft Goodwill Concerts een benefietconcert georganiseerd in het Dolhuis te Dordrecht. De opbrengst van dit concert ( € 3000,-- ) komt ten goede aan deze dag. Voor impressie zie bijgaand filmpje.
De bedoeling van deze dag is om kinderen met een beperking te verwennen met een modeshow, kappers, voet- en handmanicure, muziek en high tea.
Voorlopige toezegging is gedaan door : RB Papendrecht (modeshow) en Kappersschool Dordrecht i.s.m. Froukje Koeckhoven. Verdere info later.
Deze dag staat gepland voor maart/april.

3. Golfdag 16 juni i.s.m. Zuid-Afrikaanse ambassade

Deze dag staat in het teken van Youth Day. Dit is een nationale feestdag voor kinderen in Zuid Afrika. Met de opbrengst van deze dag zal het project ondersteund worden voor hulp aan de straatkinderen. 
Verdere info later.

4. Inzameling computers voor bomen bij scholen in Zuid Afrika

Esther Groenewegen-Jonker heeft tezamen met haar groep van Open Circles Academy NL het bovenstaande project omarmt om afgeschreven computers in te zamelen. Deze zullen door SNEW op verantwoorde wijze verwerkt worden en de opbrengst komt ten goede aan dit project. Ook hier verdere info later.

5. Evenement 2 t/m 4 oktober Jaarbeurs te Utrecht

Zet deze data in uw agenda. Het evenement staat in het teken van kind en gezin. Op dit moment zijn de voorbereidingen van start gegaan. Info later.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten