woensdag 1 mei 2013

Wat geweest is ............


6 maart:

Een besloten informatieavond voor bedrijven met als thema: 

Wees zuinig op uw kapitaal nl. uw medewerkers!

Deze avond werd leuk bezocht door meerdere bedrijven die werden toegesproken door de gastsprekers: Alex Wijnhold, Guus Krähe, John de Wolf, Daniëlle Matena en Saar Houwaart. 24 maart t/m 18 april Reis 

Gedurende deze reis zijn er 3 landen bezocht:

  • Zuid Afrika
  • Lesotho
  • Swaziland
In Zuid Afrika heeft de stichting vele besprekingen gehad inzake de diverse projecten die gestart zullen worden. Gesproken met Sam Mhlungu (landscaper, environmentalist and entrepreneur), Mark Fish ( former professional soccer player), Lulu Gaboo (co host of the SABC radio), Ramesh Masina (Founder and Chief Executive Officer at Soulful Entertainment)

In Lesotho is gesproken met Patrick Baanen,Tara Baanen-Kinsey en Jill Kinsey van het Semonkong en Pulane Children's Centers. In deze centers verblijven in totaal 160 en 85 kinderen. De stichting zal deze centers ondersteunen door het organiseren van een high tea op 23 juni in de Heeren van Slydregt te Sliedrecht. Meer info verder in deze blog.Sandla preschool
In Swaziland is gesproken met koningin Sibonelo Mbikiza (eerste vrouw van Koning Mswati III). Dit samen met Dennis Masina (profvoetballer in Zuid Afrika) om te bespreken over het opzetten van de Yuki Academy. Met deze academy wilt Dennis de kinderen (zowel jongens als meisjes) in Swaziland een betere toekomst geven. Bedoeling is om de kinderen in deze academy voor te bereiden op hun toekomst. Tevens is er een bezoek gebracht aan de Sandla pre-school en de Ntuthukweni primary school, beiden in Mbabane, Swaziland.


Kunstenaar Roel Hofman


Voor de Sandla preschool zal de opbrengst van het door Kunstenaar Roel Hofman en Mariëlle Hofman - Peinder aangeboden schilderij worden besteed voor het aanschaffen van buiten speelattributen en het aanleggen van een groentetuin. Op dit schilderij ( 100 cm breed x 120 cm hoog) kan men bieden. 
Huidige hoogste bod is € 1.500,--. 
Bieden kan via info@stichtingplay4kids.com.

Tevens heeft de stichting voor deze kinderen fleece truien aangeschaft. Dit aangezien het op dit moment winter is en de kinderen weinig tot geen winterkleding hebben.


Ntuthukweni primary school

Voor de Ntuthukweni primary school zal eind dit jaar een golfdag in Zuid Afrika worden georganiseerd (organisatie in handen van Sam Mhlungu), zodat deze school een farm cq. groentetuin kan aanleggen                                                   
Wat nog gaat gebeuren.....

De stichting zal in samenwerking met John de Wolf en Stichting Reikende Hand het project "Kom in beweging" gaan opstarten. Dit project houdt in dat kinderen met een beperking en syndroom van Down in beweging gaan komen. Meer info later in het jaar.

Golfdag 23 mei a.s.
Donderdag 23 mei zal de stichting haar jaarlijkse golfdag organiseren. Thema van deze dag is om 15 kinderen (die nog nooit op vakantie zijn geweest) met begeleiding een vakantie aan te bieden. Dit i.s.m. Landal Greenparcs. Deze golfdag wordt gehouden op de golfbanen van Golfpark de Turfvaert in Rijsbergen. U kunt zich nog opgeven via deze link .

HIGH TEA 23 juni a.s.
Op zondag 23 juni zal van 14.00 uur tot 17.00 uur in het kader van "Dag van het kind" in de Heeren van Slydregt te Sliedrecht
een high tea worden georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan het Semonkong en Pulane Children Centers te Lesotho. Voor het bedrag van € 22,50 wordt u een heerlijke high tea aangeboden. Inschrijving hier.


For our foreign followers here is the blog in English:What has been ............


March 6th:

A decided information evening for companies with as theme: 

Be careful with your capital: your employees!

This evening was nice visited by multiple companies that were addressed by guest speakers: Alex Wijnhold, Guus Krähe, John de Wolf, Daniëlle Matena and Saar Houwaart. 


April 20th and 21st:

The What Women Want event in the Jaarbeurs te Utrecht. During these days the foundation was present with a stand, that was visited good by the public. Partly of the participation of the sponsors of the foundation.
Also present were the Ambassadors of the foundation: Opera Familia and Lou Prince..

Opera Familia and Lou Prince


March 24th till April 18th Trip Africa

During this trip 3 countries are visited:

  • South Africa
  • Lesotho
  • Swaziland
In South Africa, the foundation has had many discussions on the various projects that will be started. We have spoken to Sam Mhlungu (landscaper, environmentalist and entrepreneur), Mark Fish ( former professional soccer player), Lulu Gaboo (co host of the SABC radio) and Ramesh Masina (Founder and Chief Executive Officer at Soulful Entertainment)

In Lesotho is spoken with Patrick Baanen,Tara Baanen-Kinsey and Jill Kinsey of the Semonkong and Pulane Children's Centers. In these centers stay a total of 160 and 85 children. The foundation will support these centers by organizing a high tea on June 23 in Restaurant Heeren van Slydregt in Sliedrecht, the Netherlands. See for more info further in this blog.Sandla preschool
In Swaziland is spoken with Queen Sibonelo Mbikiza (first wife of King Mswati III). This along with Dennis Masina (professional soccer player in South Africa) to discuss about setting up the Yuki Academy. With this academy Dennis would give the children (both boys and girls) in Swaziland a better future. Intention is to prepare the children in this academy for their future. We also visit the Sandla pre-school and the Ntuthukweni primary school, both in Mbabane, Swaziland.


Artist Roel Hofman


For the Sandla preschool the return of the, from artist Roel Hofman and his wife Mariëlle Hofman - Peinder, offered painting will be spent to purchase outside play equipment and the creation of a vegetable garden. You can give an offer on this painting (100 cm x 120 cm). 
Highest bid so far is € 1.500,--. 
You can give an offer on info@stichtingplay4kids.com.


Also, the foundation already purchased for these children fleece sweaters. Currently it is winter in this part of the world and the kids don't have enough winter clothes.


Ntuthukweni primary school

For the Ntuthukweni primary school at the end of this year there shall be organize a golftournament in South Africa (organization by Sam Mhlungu), so this school can create also a farm cq. vegetable garden                                                  
What still is gonna happen.....

In coöperation with former Dutch professional soccer player John de Wolf and foundation "Reikende Hand" then foundation will start a project "Kom in beweging". This project means that children with disabilities and/or syndrom of Down must come in movement. More info later this year.

Golftournament May 23
Thursday May 23 the foundation organize her annual golftournament. This year's theme is to offer 15 children (who never been on holiday in their lifes) a holiday. This in coöperation with Landal Greenparcs. It will be held at the golfcourse de Turfvaert in Rijsbergen, the Netherlands. You can register on this link.

HIGH TEA June 23
Sunday June 23 from 14.00h till 17.00h there will be organize a high tea at the Heeren van Slydregt te Sliedrecht.

The return will be spend at the Semonkong en Pulane Children Centers te Lesotho. Cost € 22,50 per person. Register hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten