zaterdag 6 juni 2015

NIEUWE ONTWIKKELINGEN


 • Evenement "Nieuwe kijk op zorg voor kind en gezin"
 • Workshop Verstegen
 • Projecten Zuid Afrika
 • Inzamelen PC's
 • GOLFDAG GECANCELD

Evenement "Nieuwe kijk op zorg voor kind en gezin"

Sinds de laatste blog zijn er nieuwe ontwikkelingen betreffende dit evenement: 
 1. Meerdere sprekers hebben zich opgegeven voor het geven van een lezing
 2. Gesprekken gaande inzake: 
  1. aangepaste reisvakanties
  2. hulpmiddelen voor bij sport
  3. uitgevers voor leermethodes
  4. kleding
 3. Meer standhouders
We zijn nog op zoek naar standhouders.
Nog te huren; stands van 6x3m2, 3x3m2 en een aantal grotere.
Denk aan: coaching, zorgverzekeraars, zorginstellingen, adviesbureaus, muziek, therapeuten (fysio, manuele) etc. Kent u in uw netwerk gegadigden hiervoor, geef het door aan hen.

Tevens zijn we, voor ons team, op zoek naar kandidaten die mee willen helpen/denken om promotie voor de standverkoop. Kent u iemand of bent u het zelf, neem dan contact op met stichtingplay4kids@gmail.com.

Wist u dat de toegang tot dit evenement GRATIS is als u zich hier inschrijft? Anders kost het € 5,00 per volwassene bij entree van de hal.

Workshop Verstegen

Op woensdag 20 mei jl hebben "vrienden" van de stichting een workshop gevolgd bij Verstegen Spices & Sauces. Dit op uitnodiging van Jeroen van der Graaf, creatief innovatief manager.


Projecten Zuid Afrika

Zoals in de vorige blog reeds vermeld is de stichting bezig om diverse instellingen in Zuid Afrika te helpen. 
Zo heeft de stichting hang- en sluitwerk voor deuren mogen ontvangen van Kerkhof Laren. Dit voor de renovatie van het Dimphonyana foster house in Olievenhoutbosch.

Verder is de stichting in gesprek met diverse instanties betreffende opleidingen, zoals kapper-, naai-, manicure- en schilder/stuc opleiding. In dommige instellingen kunnen niet alle kinderen naar het voortgezet onderwijs en aangezien zij wel vaardig met hun handen zijn, zijn deze opleidingen van cruciaal belang. Hier zijn ook materialen voor nodig en de stichting had de golfdag van 16 juni in het leven geroepen om geld hiervoor in te zamelen. Maar helaas .... zie verderop dit blog

Voor één student van New Jerusalem Children's Home, Thembinkosi (Themba) Ivan Mabuza, is de stichting op zoek naar een Apple laptop. Themba is een student die een grafische opleiding gaat volgen en voor deze studie heeft hij deze computer hard nodig. Maar ook software en boeken. Dus wilt u deze student helpen dan kunt u contact opnemen met stichtingplay4kids@gmail.com

Themba Ivan Mabuza

Via Robbert Frank Hagens van 1WE  heeft de stichting een naaimachine in ontvangst mogen nemen die door Madelon Revermann van Hemel-bed beschikbaar was gesteld.

Saar neemt naaimachine in ontvangst van Madelon Revermann

INZAMELEN PC'S

In één van de vorige blogs meldden wij dat Esther Groenewegen - Jonker afgeschreven computers aan het inzamelen was t.b.v. het bomen project. Advocatenkantoor Ploum Lodder Princen te Rotterdam heeft 80 pc's aan haar aangeboden en deze zijn dan ook door Esther en medewerkers van SNEW opgehaald.Nu heeft Esther als doel om dit jaar 1.000 pc's in te zamelen voor dit project. En daar heeft ze al aardig wat reacties op gehad. Er zijn namelijk 2 nieuwe ambassadeurs van de stichting bijgekomen.

Jayden en Simon (niet op de foto want hij was naar bijles) hebben 35 computers verzameld voor de Stichting Play4kids. Dankzij de Eduard van Beinum School die de 35 computers doneerde, konden zij de stichting blij maken met deze hoeveelheid computers, dank je wel Eduard van Beinum!!!


Wilt u Esther ook helpen om haar doel te bereiken dan kunt u contact opnemen met esthergroenewegen@me.com

GOLFDAG GECANCELD

Door te weinig commitment van de wederpartij en weinig inschrijvingen heeft het bestuur van de stichting de golfdag van 16 juni moeten cancellen.
Dat is jammer, want de stichting had namelijk op deze dag een item willen introduceren in de vorm van een Princess trolley met hierin artikelen die door diverse firma's met hoge korting zijn aangeboden. De opbrengst hiervan zou ten goede komen aan het project betreffende de opleidingen.
Voor de verkoop van deze trolley zijn we op dit moment druk bezig om deze op de website te plaatsen. Wordt vervolgd.vrijdag 27 maart 2015

Reis Zuid Afrika

Van 1 februari t/m 17 februari jl. heeft het bestuur van de stichting een reis gemaakt naar Zuid Afrika voor diverse projecten. 
Welke projecten zijn bezocht:

1. "Veritas" Dominican school voor deaf children in Hammanskraal
Op deze school zitten plm 400 dove kinderen en kinderen met een lichamelijke beperking. De gebouwen van de school zijn in een zeer slechte staat en ook de faciliteiten zijn erbarmelijk.


2. Dimphonyana foster house in Olievenhoutbosch


Op dit opvangcentrum zitten plm 60 kinderen, waarvan er 30 in dit centrum leven en slapen. Ook hier zijn de gebouwen in slechte staat en kunnen de faciliteiten een opknapbeurt gebruiken.

3. New Jerusalem Children's Home in Midrand

Dit huis heeft het aardig voor elkaar. Ze hebben de mogelijkheid om kinderen permanent op te vangen of onderwijs aan te bieden. Mede door sponsoring die in het verleden is verstrekt door Orange Babies heeft dit huis een goede opstart gekregen. Dit huis heeft een missie in kaart gebracht, waardoor er verschillende projecten nog kunnen worden opgestart.

4. Door of Hope Children's Mission in Johannesburg
Deze organisatie zet zich volledig in om vondelingen op te vangen en deze kinderen, via het adoptieproces, een eigen huis te bieden. Vanwege de financiële ondersteuning van diverse partijen heeft dit huis een goede basis, waarin voeding, medische zorg en verzorging centraal staan. Dit huis kan een rol spelen voor kennisoverdracht richting de ander bezochte huizen. 

5. TLC Children's Home in Eikenhof, Johannesburg 
De familie van dit huis is begonnen met het opvangen van de vondelingen.
Deze familie is uitgegroeid tot een warme organisatie, waar vrijwilligers en medewerkers hun best doen om de allerkleinsten van Zuid Afrika een thuis te bieden. Indien de kinderen niet ter adoptie kunnen worden gesteld, neemt deze familie de kinderen definitief op. Het huis is gesitueerd in het platteland. Veel ruimte, mooie accomodaties voor de vrijwilligers en vooral een warm liefdevol huis voor de kinderen. Ondanks het harde werken en de pogingen zichzelf te voorzien van basisbehoefte is hulp altijd welkom. Verschillende projecten kunnen daar worden opgestart. Stichting Play4Kids wil graag een helpende hand bieden in het opstarten van een moestuin. Kennis en materiaal is hierbij de noodzaak.

Tijdens de bezoeken aan bovenstaande instellingen zijn er ook Nana-doekjes uitgedeeld voor de allerkleinsten. Dit zijn gelabelde knuffeldoekjes die ook hier in Nederland besteld kunnen worden. De opbrengst van de verkoop zal ten goede komen aan het Project Maaltijd. Door geldgebrek kunnen sommige van deze instellingen weinig tot geen maaltijd aanschaffen, waardoor de kinderen alleen met water naar bed gaan. Dat gaan we met de verkoop van de doekjes veranderen. Binnenkort meer informatie hoe dit Nana-doekje besteld kan worden.

Verder is in kaart gebracht hoe de golfreis naar Zuid Afrika, die in 2016 wordt georganiseerd, er uit zal zien. Deze kunt u dan eventueel ook tegenkomen op de golfbaan.....Wat staat er verder voor 2015 op de planning ?

April
In deze maand zal een verwendag voor kinderen met een beperking worden georganiseerd. Locatie, datum en tijd volgt nog.

Mei
In samenwerking met v.v. Papendrecht organiseert de stichting een sportdag voor kinderen met een beperking. 

Juni


Op dinsdag 16 juni zal er op de Rijswijkse Golf Club een golfdag worden georganiseerd in samenwerking met de Zuid Afrikaanse ambassade. Tijdens deze dag zal Zuid Afrika in het middelpunt van de belangstelling staan d.m.v. aankleding en muziek. De opbrengst van deze dag zal ten goede komen aan de instellingen die de stichting in februari jl. hebben bezocht. (zie boven). 

Oktober

Van 2 t/m 4 oktober wordt in de Jaarbeurs te Utrecht het evenement "Nieuwekijk op zorg voor kind en gezin" georganiseerd. I.v.m. de nieuwe zorg regelingen, die in 2015 zijn ingegaan, zal tijdens dit evenement aandacht hieraan worden besteed. De hal van dit evenement zal verdeeld worden in 2 gedeeltes nl. een gedeelte voor standhouders en een DOE gedeelte. De standhouders kunnen hun expertise in de stands verkondigen en in het DOE gedeelte zullen diverse workshops e.d. worden gehouden. Denk aan koken met Nederlandse sterrenkoks, demonstraties van judo door Kenamju, voetbal door diverse (ex) voetbalprofs, creatieve demonstraties door middel van kleur etc. Ook zullen gastsprekers de ruimte krijgen om in de daarvoor bestemde ruimtes hun lezing te geven. Heeft u interesse om een onderdeel van dit evenement te zijn, kijk dan voor meer info op www.nieuwekijkopzorg.nl


zondag 16 november 2014

Wat is gebeurd:

Vanaf juni is het bestuur van de stichting bezig met het voorbereiden van de activiteiten in 2015.
Activiteiten zijn:
 1. Project Kom in Beweging
 2. Verwendag voor kinderen met een beperking in Regio Drechtsteden
 3. Golfdag op 16 juni in samenwerking met de Zuid-Afrikaanse ambassade
 4. Inzameling computers voor bomen bij scholen in Zuid Afrika
 5. Evenement op 2 t/m 4 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht

1. PROJECT KOM IN BEWEGING

Met dit project wilt de stichting kinderen met een beperking in beweging laten komen. Dit i.s.m. Stichting Reikende Hand, voetbalvereniging Papendrecht en Daniëlle Matena van Aanzet Werving en Selectie
In september heeft in de kantine van voetbalvereniging Papendrecht een collectebus gestaan tbv dit project. De opbrengst hiervan is € 239,17.


Bakkerij Stoepie van de Papendrechtse Markt heeft al toezegging gedaan om de broodjes op deze dag te sponsoren en Cookers Papendrecht heeft toegezegd om het beleg hiervoor te sponsoren. De dag zal in de maand mei worden georganiseerd en wordt gehouden op de velden van voetbalvereniging Papendrecht. Bij voorbaat dank hiervoor.

2. Verwendag voor kinderen met een beperking

Op 7 november jl. heeft Goodwill Concerts een benefietconcert georganiseerd in het Dolhuis te Dordrecht. De opbrengst van dit concert ( € 3000,-- ) komt ten goede aan deze dag. Voor impressie zie bijgaand filmpje.
De bedoeling van deze dag is om kinderen met een beperking te verwennen met een modeshow, kappers, voet- en handmanicure, muziek en high tea.
Voorlopige toezegging is gedaan door : RB Papendrecht (modeshow) en Kappersschool Dordrecht i.s.m. Froukje Koeckhoven. Verdere info later.
Deze dag staat gepland voor maart/april.

3. Golfdag 16 juni i.s.m. Zuid-Afrikaanse ambassade

Deze dag staat in het teken van Youth Day. Dit is een nationale feestdag voor kinderen in Zuid Afrika. Met de opbrengst van deze dag zal het project ondersteund worden voor hulp aan de straatkinderen. 
Verdere info later.

4. Inzameling computers voor bomen bij scholen in Zuid Afrika

Esther Groenewegen-Jonker heeft tezamen met haar groep van Open Circles Academy NL het bovenstaande project omarmt om afgeschreven computers in te zamelen. Deze zullen door SNEW op verantwoorde wijze verwerkt worden en de opbrengst komt ten goede aan dit project. Ook hier verdere info later.

5. Evenement 2 t/m 4 oktober Jaarbeurs te Utrecht

Zet deze data in uw agenda. Het evenement staat in het teken van kind en gezin. Op dit moment zijn de voorbereidingen van start gegaan. Info later.

donderdag 15 mei 2014


Van 14 t/m 16 maart heeft de stichting op deze braderie in de Evenementenhal te Gorinchem gestaan. Gedurende deze dagen heeft de stichting zich kunnen presenteren en hieruit zijn leuke contacten ontstaan. Hierbij onze hartelijk dank aan Wietske Pietersma en het team van Buro WP.


Golfdag 16 april 2014

Woensdag 16 april was het dan zover. De golfdag van de stichting op de golfbaan Seve te Rotterdam. Het was een zeer mooie dag met veel zon en deelnemers die het naar hun zin hebben gehad. 
Reis naar Zuid Afrika

Op 18 april jl zijn Saar en Robert voor de stichting naar Zuid Afrika vertrokken
met als doel de voetbalschoenen en ander materiaal te overhandigen aan de dove en slechthorende kinderen in Soweto, Johannesburg. Zoals in het vorige blog reeds vermeld heeft de stichting, in samenwerking met de Tshepiso Mokoena Foundation uit Zuid Afrika, dit project ondersteund. Op 26 april was het dan zover en wat is er mooier dan een lach op het gezicht van een kind. Voor een impressie zie onderstaand filmpje.
Maar de stichting heeft ook andere ideeën opgedaan tijdens haar verblijf. De oprichtster van TMF, mevrouw Tshepiso Mokoena, meldde dat in geheel Zuid Afrika maar 1 ziekenhuis gespecialiseerd is in het behandelen van dove en slechthorende mensen betreffende meten en afstellen van gehoortoestellen. Deze bevindt zich in Kaapstad. Dus om meer mensen goed te behandelen dienen er meerdere plaatsen in Zuid Afrika te zijn die deze doelgroep kunnen helpen. 

Door de samenwerking met SNEW (zie vorige blog) is de stichting in contact gekomen met medewerkers van de Schoonenberg Groep en deze meldde dat men nog goed werkende meetapparatuur heeft liggen en misschien hiervoor ingezet kunnen worden. De volgende stap is dat men in Zuid Afrika zich gaat inzetten om mensen met een medische achtergrond te zoeken die opgeleid worden om met deze apparatuur te kunnen werken. De kennis van deze apparatuur zal door  deskundigen vanuit Nederland worden overgedragen aan deze groep.
Tevens zal Stichting Play4kids (i.s.m. SNEW) hier in Nederland een actie op touw gaan zetten om oude maar nog werkende gehoortoestellen in te zamelen en deze zo te recyclen dat deze in Zuid Afrika weer gebruikt kunnen worden.

De stichting heeft ook een project aangeboden gekregen vanuit Zuid Afrika met de bedoeling om bomen te planten bij scholen. Deze bomen zullen dienen als beschutting tegen zon en regen. Over dit project volgt verdere informatie in het eerstvolgende blog.

Tevens zijn Saar en Robert aanwezig geweest bij een samenkomst van Twitteraars uit Zuid Afrika die de stichting ondersteunen. 
De kleurpotloden en zaden zullen een dezer dagen worden overhandigd aan de scholen in Swaziland. Foto's van de overhandiging volgen later.  

zondag 30 maart 2014

1e kwartaal 2014


Inzameling voetbalschoenen Zuid Afrika

In februari kreeg de stichting een verzoek van mevrouw Tshepiso Mokoena van de TMF foundation uit Kaapstad, Zuid Afrika. Zij is een project gestart om voor de dove en slechthorende kinderen in Zuid Afrika 2000 paar voetbalschoenen in te zamelen. De stichting heeft hier in Nederland 122 paar schoenen ingezameld, maar ook ballen, sokken, scheenbeschermers en tenues. 

Mede dankzij: 

Aanzet Werving en Selectie, Scheepswerf Matena, Ajax Foundation, LB Outlet Numansdorp, Stichting Football Maties, v.v. Papendrecht, v.v. Nieuw Lekkerland, v.v. Altena en particulieren.
Deze vracht is op vrijdag 14 maart j.l. verzonden via schip en zal op vrijdag 13 april a.s. aankomen in Durban, Zuid Afrika. Waar deze dan over de weg vervoerd wordt naar de plaats van bestemming Soweto,Johannesburg. Onze dank gaat uit naar de heer Richard Bakker van Ocean-Trans International BV.

Update belettering Reanault Twingo
Sponsors bedankt!


Golfdag 16 april Golfbaan Seve te Rotterdam


Wilt u nog meedoen, schrijft u zich dan snel in. Er is nog plek voor 2 flights.


    
16 april 2014


De stichting organiseert deze dag een golfdag. Deze zal gehouden worden op Golfcenter Seve te Rotterdam.
De bedoeling van deze dag is om te genieten en te netwerken. U kunt zich inschrijven voor deelname aan de wedstrijd of deelname aan de Seve Golf Experience (clinic).
Als verrassing zullen er gedurende de dag opnamen gemaakt worden voor het RTL7 programma
“Golf in business”.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

13:00 uur Ontvangst met koffie/thee
13:30 uur Start 18 holes shotgun + verrassing tijdens het lopen in de baan
13:30 uur - 14:30 uur Seve Golf Experience deel 1
14:30 uur - 15:30 uur Pauze + hapje/drankje deelnemers Seve Golf Experience
15:30 uur - 17:00 uur Seve Golf Experience deel 2
17:30 uur Binnenkomst deelnemers wedstrijd
18:00 uur Prijsuitreiking
19:00 uur Diner

Tijdens het diner zal zanger en Award winnaar Lou Prince live optreden.
Er is ook een mogelijkheid om u alleen in te schrijven voor het diner + 3 consumpties.

Kosten:
Deelnemers wedstrijd of Seve Golf Experience € 100.00 p.p.
Deelname alleen aan diner/3 consumpties €   47.50 p.p.

Deelname alléén geldig na ontvangst betaling op IBAN NL59ABNA0884920798 tnv Stichting Play4kids !

Voor inschrijving klik hier

Sponsoren voor deze dag tot nu toe:
Golfcenter Seve Rotterdam, Stims media, B4B gifts, Muller Visual, Lou Prince, Lyppens Juweliers, Heeren van Slydregt


Samenwerking met SNEW

De stichting is een samenwerking aangegaan met SNEW (eigenaar Martijn van Engelen) voor het inzamelen van computers, beeldschermen, telefonie, mobiele telefonie, telefooncentrales etc. Bedoeling is dat door het inzamelen een win-win situatie ontstaat voor zowel de instelling die de apparatuur aanlevert als de stichting.
De eerste pilot gaat nu draaien.
Mocht u apparatuur hebben die ingezameld kan worden (zowel privé als zakelijk) neem dan contact op met de stichting.

zondag 16 februari 2014

FEESTAVOND 29 januari 2014


Woensdag 29 januari was het dan zover. De viering van het 5 jarig bestaan van de stichting werd gevierd bij Crazy Pianos te Scheveningen. 

Door de mooie opkomst werd deze avond een succes. Mede door de entertainers van Crazy Pianos en door de ludieke optredens van Lou Prince, Ramon van Loon en Raymond Ponte (Hollands Welvaren), Monique Rappa en Froukje Koeckhoven. 
Gedurende de avond werden er ook nog loten verkocht en de opbrengst hiervan was € 705,--. 

De stichting wilt de volgende sponsoren hartelijk danken:
Crazy Pianos, B4B gifts, Muller Visual, Verstegen, Stims Media, Auto Indumij, Lourens, Jim Hoogendorp, VND Neon, Wijnhandel de Paap, Wijnvoordeel, Il Mercato, Crimpert Salm, Willaerts, Olympia Grieks restaurant, Golfpark de Turfvaert, Opelcentrale, Roel Hofman, Voetbal International, The Company Golf Club, George Begemann, Paulien van Aken, De Mariannehoeve, Vibian, Kaat Mossel, ID Golf, Pitch & Putt, Eline de Visser, Toffe shirts, PiramideKrachten, RB, Shoeby Papendrecht, Louisa Perreyn, Steinberger Kurhaus hotel.

Mede door hen is deze avond een groot succes geworden.

Voetbalschoenen Zuid Afrika


Fleur, Fay en Franklin doneren tbv Zuid Afrika
Vanuit Zuid Afrika heeft de stichting een aanvraag ontvangen voor het inzamelen van voetbalschoenen (nieuw en oud) t.b.v. dove en slechthorende kinderen. Dit initiatief komt van mevrouw Tshepiso Mokoena en via deze link komt u meer hierover te weten. Tot op dit moment zijn al diverse voetbalschoenen, ballen, sokken en beschermers aangeboden. Met dank aan Aanzet Werving en Selectie en Scheepswerf Matena (zie foto), Stichting Football Maties, LB Outlet Numansdorp (Astrid Vos) en de voetbalverenigingen die door de stichting zijn aangeschreven. 
De media heeft ook aandacht geschonken aan deze inzameling. Een krantenartikel in het AD/de Dordtenaar en eveneens een live radio interview met Radio Rijnmond.

Golfdag 16 april 2014

Op deze dag zal de jaarlijkse golfdag plaatsvinden en wel op Golfcenter Seve te Rotterdam. Deze dag zal in het teken staan voor het project "Kind in Beweging". Dit project wordt in samenwerking gedaan met Stichting Reikende Hand en John de Wolf. Bedoeling is om een programma te ontwikkelen waardoor kinderen, met een lichamelijke of verstandelijke beperking, aan het sporten raken.
Voor meer informatie over deze dag klik hier

Evenement "Onder de Regenboog" 


De stichting is in samenwerking met PBGZ een evenement aan het plannen. Bedoeling van dit evenement is om kinderen in hun zelfredzaamheid, kracht, geluk en liefde te plaatsen. Meer info volgt later of neem contact op met Saar Houwaart via mail of telefoon.SponsoringDe stichting is op zoek naar sponsoren die hun bedrijf willen profileren met een logo op de auto. Heeft u interesse neem dan contact op via mail of mobiele nummer 06 52451600.WEBWINKEL

De stichting heeft op haar site een link gemaakt naar een webpage waar bedrijven kortingen aanbieden en hierdoor de stichting opbrengsten van genereert. Wilt u als bedrijf ook hierop vermeld worden en zo een koppeling met de goede doelen wilt hebben, neem dan contact op.

OPMERKING

In de goodie bag die u tijdens de feestavond heeft ontvangen zit een coupon bij van RB Papendrecht. Op deze coupon staat helaas een foutieve datum van 31 maart 2013. De coupon is echter geldig tot 31 mei 2014 met vermelding van Stichting Play4kids.

maandag 23 december 2013

Overzicht 
 • Gedurende het jaar 2013 heeft de stichting, door het geven van coachen en trainingen, 25 kinderen met gezinnen in Nederland weer terug op de rail gezet. 
 • Verder heeft de stichting een donatie gedaan aan stichting Addis Menyot voor schooltassen
Hierbij een verkort overzicht van de activiteiten die door het bestuur van de stichting zijn gedaan en waarvan een uitgebreidere versie verderop in deze blog staan vermeld.

Oktober t/m December
Deze maanden stonden in het teken van de organisatie van een feestavond t.b.v. het 5 jarig bestaan van de stichting volgend jaar.

September:
Op 10 september een golfdag gepland, maar helaas kon deze door de geringe belangstelling niet doorgaan. 
Naar Frankrijk geweest om locaties te bekijken voor coaching te geven en lokale mensen hierover gesproken.

Juni:
Op 23 juni een High Tea georganiseerd bij de Heeren van Slydregt t.b.v. de Semonkong en Pulane Child Centres in Lesotho.

Mei:
Op 23 mei een geslaagde golfdag georganiseerd op de golfbaan de Turfvaert in Rijsbergen t.b.v. een vakantie voor 15 kinderen met begeleiding naar een Landal Greenpark.

April:
Op 18 april teruggekomen van de reis naar Zuid Afrika, Swaziland en Lesotho.

Deze reis heeft weer vele nieuwe ideeën opgeleverd die in de toekomst zeker zullen worden verwezenlijkt.Maart:
Op 6 maart een geslaagde besloten informatieavond georganiseerd voor bedrijven met als thema: 
Wees zuinig op uw kapitaal: uw medewerkers !

Op 24 maart vertrokken naar Zuid Afrika, Swaziland en Lesotho voor bezoeken aan diverse nog te realiseren projecten.


Dit jaar stond in het teken om verbintenissen te maken voor de toekomst! 
Er is een samenwerking aangegaan met Intervention Nederland en met drs. ing. Guus Krähe, senior adviseur jeugd GGD Nederland. 
Tevens zal in samenwerking met John de Wolf, oud profvoetballer en Stichting Reikende Hand een project opgestart worden om kinderen met een beperking in beweging te krijgen d.m.v. het geven van trainingen.

Het realiseren voor het uitbrengen van het magazine en organiseren van een 2 daags evenement in het kader van Kind en Gezin. Deze 2 projecten zullen in samenhang in 2014 gerealiseerd worden.